DE NL PT EN

Mededeling

Per 1 mei 2022 zijn de diensten van de Lifeline verzekering in Nederland opgeschort. Alle verzekeringen zijn in de periode tussen December 2021 en April 2022 beëindigd. Ofwel is de verzekering beëindigd omdat de maximale periode van 5 jaar in deze periode is verstreken, ofwel is de verzekering beëindigd als gevolg van een opzegging door de verzekeraar. Omdat alle polissen zijn beëindigd, is het niet nodig om een polis alsnog op te zeggen. Aangezien alle polissen nu minstens 60 dagen zijn verlopen, betekent dit dat klanten, in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de polis, niet langer het recht hebben om een verzekeringsclaim in te dienen.

Als u contact wilt opnemen met Lifeline Insurance voor niet-claimgerelateerde zaken, neem dan contact op met info@connectedworldservices.nl. We zullen zo snel mogelijk op uw vraag reageren.